ఆపిల్ కట్ చేశాక నల్లగా కాకుండా ఉండాలంటే..!

ఆపిల్ కట్ చేశాక నల్లగా కాకుండా ఉండాలంటే..!

ఆపిల్ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. దీనిని రెగ్యులర్‌గా తింటే డాక్టర్‌ దగ్గరకి వెళ్లాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు అని చెబుతారు. అయితే, ఈ పండుతో ఓ నష్టం ఉంది. దీనిని కట్ చేసిన వెంటనే తినాలి. లేకపోతే ముక్కలు నల్లగా మారి చూడ్డానికి కాస్తా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. అలా కాకుండా ఉండాలంటే ఆపిల్‌ని కట్ చేశాక.. చిటికెడు ఉప్పు వేసిన నీటిలో వేయండి. ఇలా చేస్తే ముక్కలు రంగు మారకుండా ఉంటాయి. కేవలం ఆపిల్ మాత్రమే కాదు.. కూరగాయలను కూడా అలా చేయొచ్చు. ఉదహారణకి, ఆలుగడ్డలు, వంకాయలు నల్లగా మారుతుంటాయి. అలా కాకుండా ఉండాలంటే ఈ చిట్కాని పాటించండి.