మహాశివరాత్రి వత్రం చేస్తున్నారా.. ఇవి తప్పక పాటించాలి

మహాశివరాత్రి వత్రం చేస్తున్నారా?.. ఇవి తప్పక పాటించాలి

శివరాత్రి వ్రతం జరుపుకునే విధానం గురించి గరుడ పురాణంలో తెలియజేశారు. త్రయోదశి రోజునే శివ సన్మానం గ్రహించి, వ్రతులు కొన్ని ప్రతిబంధకాల్ని గమనించాలి. అంటే కొన్ని నియమాల్ని మనసులో సంకల్పించుకునే పాటించాలి. ‘హే మహాదేవా! నేను చతుర్దశి రోజు జాగరణ చేస్తాను. నా భక్తి సామర్ధ్యాన్ని బట్టి దాన, తప, హోమాన్ని చేయగలను. నేను ఆ రోజు నిరాహారిగా ఉంటాను. రెండో రోజు మాత్రమే తింటాను. ఆనంద, మోక్షాలను అనుగ్రహించు శివా!’ అని సంకల్పం చేసుకోవాలి.

వ్రతం ఆరంభించిన తర్వాత గురువు దగ్గరికి వెళ్లి, పంచామృతాలు, పంచగవ్యాలతో ( ఆవు పేడ, ఆవు పంచకం, పాలు, పెరుగు, నెయ్యి) శివుడికి అభిషేకం చేయాలి. ఓం నమః శివాయ పంచాక్షరీ మంత్రం ఉచ్చరిస్తూ అభిషేకం నిర్వహించాలి. చందన లేపనంతో ప్రారంభించి అన్ని ఉపాచారాలతో శివుడ్ని పూజించి, అగ్నిలో నువ్వులు, బియ్యం, నెయ్యితో కలిపిన అన్నం వేయాలి. ఈ హోమం తర్వాత పూర్ణాహుతి నిర్వహించాలి.

శివకథలు వింటూ మరొకసారి శివరాత్రి మూడు, నాలుగో జాములో మరోసారి ఆహుతులను సమర్పించాలి. సూర్యోదయం వరకూ మౌనవ్రతం చేయదలచినవారు ‘ఓం నమః శివాయ’ మంత్రాన్ని మనసులో స్మరిస్తూ ఉండాలి. ‘పరమాత్మా! మీ అనుగ్రహంతో నేను నిర్విఘ్న పూజ కొనసాగించి పూర్తి చేశాను. హే లోకేశ్వరా! శివ, భవా! నన్ను క్షమించు… ఈ రోజు నేను ఆర్జించిన పుణ్యమంతా, మీకు అర్పించినదంతా మీ కృపతోనే పూర్తి చేశాను. హే కృపానిధీ! మా పట్ల ప్రసన్నులు కండి! మీ నివాసానికి వెళ్లండి. మీ దర్శనమాత్రం చేతనే మేము పవిత్రులమయ్యాం’ అని వేడుకోవాలి.

శివరాత్రి మర్నాడు శివ భక్తులకు అన్న వస్త్రాలు, ఛత్రం దానం చేయాలి. లింగోద్భవం జరిగిన అర్థరాత్రి రోజూ వస్తుంది కాబట్టి ప్రతిరోజూ శివరాత్రే… ప్రతి క్షణం శివస్మరణ యోగ్యమే. అయితే కృష్ణపక్ష చతుర్దశి శివుడికి ఇష్టమైన రోజు కాబట్టి ప్రతి నెలా వచ్చే రోజును మాస శివరాత్రి అన్నారు. అందులోనూ మాఘ బహుళ చతుర్దశి ఆయనకు అత్యంత ప్రీతికరం. అందుకే ఆ రోజున మహా శివరాత్రి పర్వదినంగా జరుపుకుంటారు.

మహా శివరాత్రి రోజున ప్రాతఃకాలాన్నే నిద్రలేచి తలంటు స్నానం చేసి శివాలయాన్ని దర్శించుకోవాలి. అలా కాకపోతే, ఇంటి దగ్గరే శివపార్వతులను పుష్పాలు, బిల్వదళాలు, పంచామృతాలతో అభిషేకం చేయాలి. ఉపవాస, జాగరణ శివస్మరణలతో రోజంతా గడిపి మర్నాడు ఉత్తమ విప్రులు, శివభక్తులకు అన్నదానం చేయాలని వ్రత విధానన్ని పార్వతికి ఆదిదేవుడు బోధించాడు.