మంగళవారం నాడు సంకష్ట హర చతుర్థిన వినాయక పూజ చేస్తే..?

మన హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం కొన్ని ప్రత్యేక రోజులు ఉన్నాయి. అలానే శుక్ల పక్ష సంకష్టహర చతుర్థి.. రోజున మనం వినాయక పూజ చేస్తే అనుకున్న ఫలితాలు నెరవేరుతాయి. సంకష్టి చతుర్థి ఉపవాసం ఉండడం వల్ల వినాయకుడి ఆశీస్సులు లభించి … విఘ్నాలు తొలగిపోతాయి. మీరు ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలు తొలగిపోతాయి. అయితే ఉదయం లేచి స్నానం చేసిన తర్వాత వినాయకుడికి దీపం వెలిగించి.. పూలు సమర్పించాలి. వినాయకుడికి మోతీచూర్ లడ్డూ లేదా బెల్లంతో నైవేద్యం సమర్పించాలి.

అరటి పండ్లు, కొబ్బరికాయ నివేదించాలి. చివరగా వినాయకుడికి హారతి ఇవ్వాలి. విఘ్నేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళి పఠించాలి. సంకట నాశన గణేశ స్తోత్రం నాలుగుసార్లు చదవాలి.
ఈసారి సంకష్ట హర చతుర్థి మంగళవారం కాని వస్తే దానిని అంగారక చతుర్థి అని అంటారు. అలా కలిసి రావడం చాలా విశేషమైన పర్వదినం. అంగారక చతుర్థి నాడు సంకటహర చతుర్థి వ్రతం ఆచరించడం వల్ల జాతకంలోని కుజదోష సమస్యలు తొలగిపోతాయి.ఈ వ్రతాన్ని 3, 5లేదా నెలలపాటు ఆచరించాలి. ఈ వ్రతాన్ని బహుళ చవితి నాడు ప్రారంభించాలి.