శ్రీ రామ నవమి రోజున ఈ పని చేయండి..

హిందూ మతంలో శ్రీ రాముడి పట్ల ప్రజలకు అచంచలమైన విశ్వాసం, భక్తి ఉంటుంది. ప్రతి సంవత్సరం చైత్ర మాసంలోని శుక్ల పక్షం తొమ్మిదో తేదీన పవిత్రమైన శ్రీ రామ నవమిని జరుపుకుంటారు. రాముని అనుగ్రహం పొందడానికి భక్తులు రామ నవమి నాడు రాముడికి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. ఈ సంవత్సరం 2024 లో శ్రీ రామ నవమి ఏప్రిల్ 17 న జరుపుకోనున్నారు. శ్రీ రాముడిని ఆరాధించడం ద్వారా మనిషి జీవితంలోని అన్ని బాధలు, కష్టాలు, నష్టాలు శాశ్వతంగా తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు. రామ నవమి రోజున కొన్ని ప్రత్యేక చర్యలు నిర్మలమైన హృదయంతో పూర్తి భక్తి, విశ్వాసంతో తీసుకుంటే అవి ఖచ్చితంగా ఫలితాలను ఇస్తాయని నమ్ముతారు.

*ఆర్థిక లాభం కోసం, రామ నవమి సాయంత్రం ఒక గిన్నెలో నీటిని తీసుకుని రామరక్షా మంత్రాన్ని ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం రామచంద్రాయ శ్రీం నమః 108 సార్లు జపించండి.
*కొబ్బరికాయను తీసుకుని ఎర్రటి గుడ్డలో చుట్టి సీతాదేవికి సమర్పించి, ఓం నమః శివాయ అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించండి.
*కోర్టు ముందు నెయ్యి లేదా నూనె దీపం వెలిగించి, శ్రీరామ్ జై రామ్ జై జై రామ్ అని 108 సార్లు జపించండి.
*శ్రీ రామ నవమి సాయంత్రం ఏదైనా హనుమంతుడి ఆలయానికి వెళ్లి హనుమాన్ చాలీసా పఠించాలి.
*శ్రీ రామ నవమి రోజు సాయంత్రం సీతారాములకు పసుపు, కుంకుమ, గంధాన్ని సమర్పించి, ఓం జై సీతా రామ్ అని 108 సార్లు జపించండి.
*శ్రీ రామనవమి రోజున మీరు తీసుకున్న చర్యల ఫలితాలు త్వరగా పొందాలంటే శ్రీ రామనవమి రోజున కొన్ని పనులు అస్సలు చేయకూడదు.