పాత సూట్‌కేసులను ఇలా కూడా వాడొచ్చు..

పాత సూట్‌కేసులను ఇలా కూడా వాడొచ్చు..

చాలా మంది ఇంటిని అలంకరించడమంటే ఎంతో ఇష్టం. కానీ, సరిగ్గా ఎలా సర్దాలో తెలియదు. ముఖ్యంగా.. పాత కుర్చీలు, టేబుల్స్, సూట్‌కేసులు ఇలాంటివన్నీ కూడా పాతగా అయిపోయాయని పక్కనపడేస్తారు. కానీ, కొద్దిగా క్రియేటివిటీని వీటికి జోడిస్తే అవి కూడా కొత్తగా మెరవడమే కాకుండా మీ ఇంటికే కొత్త అందాన్ని తీసుకొస్తాయి. అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం..

సూట్ కేసులు చాలా మంది కొంటుంటారు. కొత్తవి కొనగానే పాత వాటిని పడేస్తుంటారు. అలా కాకుండా.. వాటిని మీ వార్డ్‌రోబ్‌లో పెట్టేయండి.. లేదా బెడ్ చివర, కిందగానీ పెట్టేయండి. ఇందులో మీ బుక్స్ కానీ, దుప్పట్లు కాని పెడుతుంటుండి. ఇలా చేయడం వల్ల మీ పాత సూట్‌కేసులను వాడుతున్నట్లు ఉంటుంది. ఇంటిలో పాత వస్తువులను కూడా దాచినట్లు కూడా ఉంటుంది.